Nieuwe grote verkavelingen in opbouw (2008):

Kolshoekstraat

Ook in de Kolshoekstraat verschijnt een grote nieuwe verkaveling van een 30-tal ! weekendhuizen (inclusief nog enkele te bouwen met onlangs toegekende bouwvergunningen). Dit gebied ligt pal naast NATUURGEBIED "De Stropers" en vormde een natuurlijke buffer tegen het oorverdovende monotone gezoem van de E34 die door de voortuin loopt. De bouwvergunningen worden sinds 2006 (laatste verkiezingen) gretig uitgereikt door het gemeentebestuur en piekt dit jaar met nooit eerder geziene aantallen. Deze weekendhuizen zijn in sneltempo opgetrokken en zo goed als allemaal verkocht... De meeste worden ook hier permanent bewoond! Wat nog steeds terecht verboden is!

Hopelijk heeft men ook deze "goudzoekers" geen blaasje wijsgemaakt, want een recreatiezone is géén woonzone! En het zou misdadig zijn indien nieuwe verkavelingen die momenteel gepromoot worden als recreatiegrond in de toekomst plots woonzone zouden worden of recreatiezone waar men permanent mag wonen. De grens tussen recreatiezone en woonzone zou hiermee totaal vervagen, zonder te spreken van de gevolgen die permanent wonen heeft op de natuurlijke omgeving. Een bijgestuurd adequaat vervolgingsbeleid ivm permanente bewoning van weekendhuizen in recreatiezones is ook hier broodnodig.

verkaveling Heimeersstraat verkaveling Heimeersstraat verkaveling Heimeersstraat

Bosstraat

Het rustige boswegeltje dat evenwijdig loopt met de Bosstraat te Tromp en nu ook Bosstraat heet werd een paar jaar geleden geasfalteerd. Het was de voorbode van een gruwelijke metamorfose die je er nu kan aanschouwen. Bos verdwijnt in helstempo, open ruimte wordt zonder schroom ingenomen en volgebouwd. Op 1 perceel verdween de caravan en bos en kwamen er 3 nieuwe "weekendhuizen" ! In de zijdreef van deze recreatiezone verschenen 2 nieuwe weekendhuizen, waar nu een nog een derde aan wordt toegevoegd.
Het laatste stukje bos van deze bosstraat (op de hoek van de zijdreef) is nu ook leeggehaald om plaats te maken voor nog een nieuw weekendhuis. De gedogen en gemakkelijk te verwijderen caravan maakte plaats voor een permanent gebouw in een gebied dat niet geschikt is voor permanente bewoning of recreatie! Omringende weekendgronden worden momenteel ook leeggehaald en blijkbaar tegen een jachtig tempo bouwrijp gemaakt...

verkaveling Heimeersstraat verkaveling Heimeersstraat verkaveling Heimeersstraat

Heimeersstraat

De Heimeersstraat te Stekene grenst aan één van de zeldzame STILTEGEBIEDEN die Vlaanderen nog heeft. Ook daar rukt bebouwing en de verstedelijking op. Bos en open ruimte verdwijnen er zienderogen! Nieuwe verkavelingen worden er vergund en bebouwd met 'weekendhuizen'. Nieuwe wegen voorzien van riolering en nutsvoorzieningen worden gebetonneerd in dit 'landelijk stukje Stekene'. De bomen die nog rechtstaan en mee de groene identiteit van Stekene bepalen zijn gedoemd te verdwijnen eens elke eigenaar er zijn weekendhuisje op wenst te bouwen. De kavels worden zo klein dat er voor deze bomen die tot voor kort een bos vormden ook geen plaats meer zal zijn. Een weekendhuisje in het groen wordt zo een huisje in de rij. Voor deze vorm van 'woonverkavelingen' hoeft geen kostbare en zeldzaam wordende groene open ruimte verkwist te worden. Een doordachte visie wat ruimtelijke ordening is hier ver zoek!

verkaveling Heimeersstraat verkaveling Heimeersstraat verkaveling Heimeersstraat

Zandstraat

In de Zandstraat te Stekene heeft men het onlangs plots in hun hoofd gekregen midden in het bos een nieuw 'weekendhuis' te bouwen. Men heeft er toegangswegen gigantisch verbreed en verhard met grint. Deze verkaveling zou volledig volgebouwd worden. Van het bos zal binnenkort niks meer overblijven éénmaal elke eigenaar er zijn bouwvergunning van ons gemeentebestuur verkregen heeft. Respect voor deze unieke omgeving is ook hier ver zoek!

verkaveling Heimeersstraat verkaveling Heimeersstraat verkaveling Heimeersstraat

www.flickr.com/stekeneverkocht

(de website opent in een nieuw venster) Tip: elke foto is 'gemapt'. De ligging kan u terugvinden op de kaart door te klikken op: (map) van de gewenste foto (in de rechterkolom op de FLICKR website).

"Een humane oplossing voor het sinds jaren aanslepende probleem van weekendhuizen: JA.
Nieuwe weekendhuizen erbij: NEEN!
Permanente bewoning: NEEN!

nieuwe verkaveling Kolshoekstraat
nieuwe verkaveling Heimeersstraat
nieuwe verkaveling Heimeersstraat
Bosstraat te Stekene