Actiegroep "Stekene Verkocht?"

De plannen van de provincie gouverneur om weekendverblijven te regulariseren tot bouwgronden en permanente bewoning rechtszekerheid te geven stuit op zwaar protest bij vele Stekenaars.
Om dit protest kenbaar te maken richtte men de actiegroep ‘Stekene Verkocht’ op.
Deze groep is pluralistisch. De leden hebben een verschillende achtergrond maar dragen dezelfde bekommernis. Geen regularisatie van WE gronden tot bouwgronden of aanverwante. Een sociaal woonbeleid moet dringend vorm krijgen en recreatief verblijven binnen het wettelijk kader moet mogelijk blijven.
Om dit standpunt duidelijk te stellen zal ‘Stekene Verkocht’ op de Stekense markt van zaterdag 12 januari om 10.30 u. een visuele prikactie voeren. Met een heuse fototentoonstelling op de markt willen we het debat aangaan.

Persmededeling

‘Stekene Verkocht’ vreest dat de provincie gouverneur weldra zijn akkoord zal geven om weekendgronden te regulariseren tot bouwgronden en permanent wonen een recht zal worden.
Hierdoor zal de druk op het landelijk karakter van Stekene sterk toenemen. Het groen dat je nu nog aantreft in weekendzones, zal onherroepelijk verdwijnen. Vermits de waarde van de grond spectaculair zal stijgen zullen de percelen kleiner worden. De recreant die een weekendhuisje kocht om te genieten van de oase van groen en rust zal wakker worden in een woonverkaveling. Voor alle duidelijkheid: ‘Stekene Verkocht’ heeft dus geen probleem met de échte recreanten in een weekendverblijf!
Een regularisatie tot bouwgrond zal ook kwaad bloed zetten bij de gewone Stekenaar die een legale maar dure bouwgrond kocht. Terwijl men in de weekendzones via de regularisatie goedkopere en mooiere bouwgronden in de wacht kan slepen.
Pijnlijk is dat de kansarmen van deze maatregel niet kunnen genieten. Zij zullen de meerwaarde nooit kunnen betalen terwijl de gegoeden en speculanten met een glimlach de meerwaarde zullen betalen en een gouden zaak doen.
Daarom pleit ‘Stekene Verkocht’ voor een degelijk sociaal woonbeleid om te voorkomen dat kansarmen een toevlucht moeten zoeken tot illegale bewoning. Trouwens, Stekene heeft in vergelijking met de regio een achterstand aan sociale woningen.

Een ruimtelijk structuurplan moet een duidelijk kader bieden waar iedereen zich aan heeft te houden. Als men de wet aan de overtreders aanpast geeft men een verkeerd signaal, want de rechtszekerheid wordt ondermijnd.
Als men weekendzones zal regulariseren tot woonzone stijgt de druk op de resterende open ruimte en andere bestemmingszones. Het delicate evenwicht, vastgelegd in de ruimtelijke structuurplannen wordt grondig verstoord.

Samengevat:
  1. ‘Stekene Verkocht’ wil daarom dat de huidige wetgeving rond weekendverblijven gehandhaafd blijft. Dit geeft de échte recreant de mogelijkheid om op een betaalbare en aanvaardbare wijze te genieten van de natuur en de rust.
  2. ‘Stekene Verkocht' pleit voor een uitgebouwd sociaal woonbeleid. De gemeente heeft hier een achterstand in te halen.
  3. ‘Stekene Verkocht’ verzet zich tegen de mogelijke plannen om weekendgronden te regulariseren tot bouwgrond (of aanverwante) en om van permanente bewoning een recht te maken.

"De recreant die een weekendhuisje kocht om te genieten van de oase van groen en rust zal wakker worden in een woonverkaveling!"

illegaal weekendhuis
foto: recent illegaal gebouwde weekendwoning te Stekene

Stekene Verkocht?
in de media: