Misleidende advertenties

Al jaren wordt aan onwetende geïnteresseerde kopers dikwijls de hemel op aarde beloofd door verkavelaars en malafide projectontwikkelaars, immobiliën, burgemeesters en belanghebbenden. Deze praktijk waar goedgelovige kopers zich vaak door lieten misleiden zijn ook nu in 2008 nog steeds schering en inslag!

Bijna alle immo-zoekertjes zijn onwettig

De immo-advertenties van makelaars, notarissen en particulieren voldoen bijna nooit aan de wettelijke normen. De Bouwinspectie schreef onlangs zo'n negenhonderd processen-verbaal uit omdat in de zoekertjes essentiële informatie ontbrak, bijvoorbeeld over vergunningen. Ook kregen 170 particulieren een pv in de bus, zo schrijven de Concentra-kranten.
Het overgrote deel van de onwettige zoekertjes was afkomstig van de vastgoedmakelaars (70 procent of ongeveer 630 pv's). Vijftien tot twintig procent (170 pv's) ging uit van particulieren die hun woning verkopen en ruim tien procent (meer dan 100 pv's) kwam van notarissen. Alle betrokkenen kregen ook een serieuze waarschuwing in de bus. "Wie we opnieuw betrappen met een foutieve advertentie voor hetzelfde goed, moet een boete van 5.000 euro betalen", aldus Hubert Bloemen van de Bouwinspectie. (belga/sps)
bron: krant De Morgen 29/09/08

Enkele voorbeelden:

misleidende advertentie 4

In deze misleidende advertentie op een Nederlandse website voor nog nieuw te bouwen weekendhuisjes in de Zandstraat te Stekene wordt niet vermeld dat het om recreatiewoningen gaat (permanente bewoning is er niet toegelaten). In de gemeente Stekene staan her en der officiële gemeentelijke verbodsborden om eigenaars en geïnteresseerde kopers er op te wijzen dat men in recreatiezone niet mag wonen. Dat recreatiezone officiële woonzone zou worden is al helemaal een utopie. Bovenstaande advertentie staat op de website Woningennet.nl (klik hier).

misleidende advertentie 1

In deze misleidende advertentie leest men dat er een gemeentelijk tolerantiebeleid is voor permanente bewoning in weekendhuizen. Dit is foutief! Getuige de vele officiële verbodsborden her en der in de gemeente die het gemeentebestuur plaatste om bewoners en geïnteresseerde kopers er op te wijzen dat men in recreatiezone niet mag wonen. Dat recreatiezone officiële woonzone zou worden is al helemaal een utopie. Bovenstaande advertentie staat op de website Kapaza (klik hier).

misleidende advertentie 2

Nog een bedrieglijke advertentie. Weekendhuisje zou plots een landhuis worden waar men reeds permanent mag wonen? Dit is volkomen onjuist! Indien dit waar zou zijn past men de wet aan aan de overtreder! Daar is in ons rechtssysteem niemand bij gebaat! Voor de twijfelaars en toekomstige kopers: zo'n regularisatie komt er niet. Bovenstaande advertentie staat op de website Kapaza (klik hier).

misleidende advertentie 3

Bovenstaande advertentie is misleidend omdat er niet vermeld staat dat de grond in recreatiegebied ligt. Er mag dus niet gewoond worden! Deze advertentie staat op de website Kapaza (klik hier).

"De recreant die een weekendhuisje kocht om te genieten van de oase van groen en rust zal wakker worden in een woonverkaveling!"

illegaal weekendhuis

Verboden woongebied.

Recreatiegrond is geen bouwgrond!